Zespół

Zarząd

mgr inż. Jarosław Szydłowski, Prezes zarządu

tel. 609 498 758

e-mail: jaroslaw.szydlowski@probudmix.pl

rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Zespół PROBUDMIX

zespół architektoniczny

tel. 605 155 398

mgr inż arch. Małgorzata Baszczyńska, kierownik zespołu, starszy projektant

tel. 505 096 677

e-mail: malgorzata.baszczynska@probudmix.pl

mgr inż. Dariusz Makuch,
główny projektant

tel. 504 740 506

e-mail: dariusz.makuch@probudmix.pl

mgr inż. Blanka Ciepła, starszy asystent projektanta

e-mail: blanka.ciepla@probudmix.pl

mgr inż. Mateusz Paszkiewicz, asystent projektanta

e-mail: mateusz.paszkiewicz@probudmix.pl

mgr inż. Magdalena Kornat, asystent projektanta

e-mail: magdalena.kornat@probudmix.pl

inż. arch. Artur Kozłowski, starszy asystent projektanta

e-mail: artur.kozlowski@probudmix.pl

zespół konstrukcyjny

tel. 609 228 758

tel. 609 598 758

mgr inż. Błażej Murawicz,

zastępca kierownika zespołu, inżynier BIM

e-mail: blazej.murawicz@probudmix.pl

mgr inż. Joanna Woźniak,
inżynier BIM

e-mail: joanna.wozniak@probudmix.pl

mgr inż. Elżbieta Jóźwiak,
kierownik zespołu, projektant

tel. 609 111 758

e-mail: elzbieta.jozwiak@probudmix.pl

Danuta Miksa,
specjalista

tel. 609 148 758

e-mail: danuta.miksa@probudmix.pl

mgr inż. Katarzyna Kryściak,
starszy asystent

e-mail: katarzyna.krysciak@probudmix.pl

Beata Sztelak,
starszy asystent

e-mail: beata.sztelak@probudmix.pl

mgr inż. Damian Kozaneceki

e-mail: damian.kozanecki@probudmix.pl

mgr inż. Rafał Błoński 

e-mail: rafal.blonski@probudmix.pl

mgr inż. Weronika Kosiara 

e-mail: weronika.kosiara@probudmix.pl

zespół obsługi projektowania

Anna Przybyła,
kierownik zespołu

tel. 609 698 756

e-mail: anna.przybyla@probudmix.pl

stali współpracownicy

dr inż. Michał Gajdziecki

e-mail: michal.gajdzicki@probudmix.pl

dr inż. Michał Strąkowski

e-mail: michal.strakowski@probudmix.pl