PROBUDMIX


Biuro Projektów
Inżynierskich
Sp. z o.o.

projektowanie w zakresie energetyki i budownictwa przemysłowego

Kontakt:
Jarosław Szydłowski 
tel. kom. +48 609 498 758

tel. +48 42 633 87 85 wew. 22
e-mail: jaroslaw.szydlowski@probudmix.pl